Farmacist.ro

“Farmacist.ro” este o publicaţie cu acoperire naţionalǎ care se adreseazǎ farmaciştilor şi asistenţilor de farmacie.

Revista este creditatǎ anual de Colegiul Farmaciştilor din România cu 10 puncte de Educaţie Farmaceuticǎ Continuǎ pentru farmacişti şi cu 6 puncte de Educaţie Farmaceuticǎ Continuǎ pentru asistenţii de farmacie.

Publicaţia cuprinde rubrici ştiinţifice precum: „Biochimie”, „Interacţiuni”, „Studii clinice”, „Clase terapeutice”, „Dosar”, în care autorii îşi împartǎşesc experienţa profesionalǎ, contribuind la educarea şi formarea colegilor farmacişti. Tot în paginile acestei reviste, în rubrica specialǎ intitulatǎ “Industria farma – Cegedim”, poţi afla ultimele tendinţe din industria farma, dar şi noutǎţi adaptate la universul farmaceutic legate de sfera de medicinǎ complementarǎ, dermatologie, psihologie, şi inclusiv marketing, susţinute de specialişti.

„Farmacist.ro” conţine, de asemenea, interviuri şi reportaje, calendarul evenimentelor relevante care vor avea loc, precum şi rezumatele celor care s-au desfǎşurat şi intereseazǎ în mod direct cititorii. Activitǎţile instituţiilor aflate în directǎ colaborare cu farmaciştii beneficiazǎ de rubrici speciale: „MSP”, „CNAS”, „Patronate”. Ultimele noutǎţi în materie de terapii, diagnosticare, noi produse farmaceutice lansate în lume şi în România, sunt prezentate în rubrica „Flash”, iar „ANM” prezintă număr de număr autorizările date pe piața farmaceutică românească pentru produsele noi.

Revista “Farmacist.ro”, lider de piaţă pe segmentul de publicaţii adresate farmaciştilor şi asistenţilor de farmacie, oferă  farmaciştilor posibilitatea de a participa la Programul de Educaţie Farmaceutică Continuă la Distanţă “Farmacist.ro” acreditat de Colegiul Farmaciştilor din România şi care beneficiază de girul profesional şi academic al Facultăţii de Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.

Se acordă 12 de credite EFCD pentru 6 module consecutive, prin completarea corectă a tuturor testelor de evaluare în proporţie de minimum 80% şi prin eliberarea unui Certificat de Participare la EFCD “Farmacist.ro”.

Revista „Farmacist.ro” este în evidenţa Consiliului Naţional al Cercetǎrii Ştiinţifice din Învǎţǎmântul Superior, având categoria CNCSIS “D”.

 • Dedicatǎ farmaciştilor şi asistenţilor de farmacie
 • Apare o datǎ la 2 luni
 • 7.000 exemplare
 • 68 de pagini
 • Categoria D CNCSIS

Dacǎ doriţi sǎ publicaţi articole în revistele Versa Puls Media, vǎ rugăm sǎ respectaţi instrucţiunile pentru autori. Pentru a descǎrca, click pe:

Instructiuni pentru autori .( http://www.pulsmedia.eu/file/instructiuni-pentru-autori-795/ )

Pentru abonamente click aici! (http://www.pulsmedia.eu/inpage/abonamente/ )

Comitetul editorial și echipa redacțională ale revistei

REDACTOR-ŞEF

Dr. Mirela Radulescu

ECHIPA  REDACŢIONALĂ

 • Farm. Nela Vilceanu
 • Prof. dr. Florica Popescu
 • Prof. univ. dr. Cătălina Pisoschi
 • Şef lucrări dr. farm. George Dan Mogoşanu
 • Farm. drd. Mihaela Mariana Stacu
 • Asistent univ. dr. Camelia Diaconu
 • Asistent univ. dr. Corina-Aurelia Zugravu

CONSILIUL STIINŢIFIC

 • Prof. univ. Victoria HÎRJĂU (coordonator)
 • Prof. dr. Florica POPESCU
 • Prof. univ. Viorica ISTUDOR
 • Conf. dr. farm. Simona NEGREŞ
 • Conf. univ. Doina DRAGĂNESCU
 • Şef lucrări dr. Farm. Niculina MITREA
 • Prof. dr. Adrian GEORGESCU
 • Prof. univ. Catalina PISOSCHI
 • Prof. univ. Daniela IONESCU
 • Prof. Maria PUIU
 • Conf. dr. farm. Cristina DEHELEAN
 • Prof.dr. Andrei ANGHEL
 • Prof. Dr. Piroska SZABO-REVESZ, PhD
 • Prof. Istvan ZUPKO , Phd
 • Prof. dr.Victor GHICAVII

ART DIRECTOR

 • Petr HONZATKO

TEHNOREDACTARE

 • Bogdan LABER

CORECTURĂ

 • Viorica Dumitrenco

PROCESARE FOTO

 • Cristian CONSTANTINESCU

CEO

 • Petr Němec

MANAGER DIVIZIA PRODUSE

 • Leila Curtamet

MANAGER EDITORIAL

 • Alina Nicoleanu

MANAGER DIVIZIA VÂNZĂRI&MARKETING

 • George Pavel

MANAGER ADMINISTRATIV

 • Alexandra Chirilescu

CONTACT

Calea Rahovei 266-268 corp. 1, etaj 2
050912 Bucuresti Romania

tel.: +40 31 425 40 40
fax: +40 31 425 40 41
e-mail: office(at)pulsmedia.ro

Arhivă

Abonamente

Publicitate


Contact

VERSA PULS MEDIA, S.R.L..
Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei 266-268 , corp. 1, etaj 2, 050912 Bucuresti, Romania
+40 31 425 40 40
FAX +40 31 425 40 41

Legaturi preferate